cFosSpeed Setting Priority Guide

วิธีปรับแต่ง ความสำคัญ (Priority) ของโปรแกรม cFosSpeed

 1. คลิกขวาที่ ไอคอน โปรแกรม cFosSpeed มุมล่างขวา

  set cfosspeed priority 1

 2. คลิกที่ Programs

   
  set cfosspeed priority 2
 3. คลิกที่ Games > เลือกรายชื่อโปรแกรมที่ต้องการ ปรับความสำคัญข้อมูล 

   set cfosspeed priority 3_1

 4. ถ้าไม่พบรายชื่อโปรแกรม สามารถ คลิกที่ Add Program เพื่อเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมได้

   
  set cfosspeed priority 4