cFosSpeed High Speed Setting

ขั้นตอนปรับแต่งค่า cFosSpeed สำหรับ อินเตอร์เน็ต ที่มีความเร็วสูง 1 Gb/s

ขั้นตอนแรก

1. เปิด cFosSpeed console โดยเลือกที่เมนู cFosSpeed ตามรูปครับ

 
หลังจากเลือกแล้วจะขึ้นหน้าต่างตามรูปด้านล่างครับ

 


2. พิมพ์ค่าตามค่า Set  ที่มีให้เลือกครับ

Set:

A) spd gset expand_rwin 0

B)
spd gset shape 0

C) spd gset passthru 6


 ตัวอย่างเช่น เลือก Set C ให้พิมพ์ตามรูป spd gset passthru 6 แล้วกด Enter

 

 3. จากนั้นให้ไปทดสอบ Speed ตามเว๊บทดสอบทั่วไป ในที่นี้ ทดสอบกับ

        https://www.speedtest.net 
        https://speedtest.3bb.co.th/
        http://speedtest.adslthailand.com/
        http://speedtest1.totbroadband.com/

ทำการทดลอง ซ้ำๆ 4-5 ครั้ง ถ้าความเร็วเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ให้เลือก SET นั้นครับ

 

 

4. ให้เปลี่ยนคำสั่ง เป็น Set B พิมพ์ spd gset shape 0 กด Enter ทดสอบความเร็วซ้ำอีกครั้ง

5. ให้เปลี่ยนคำสั่ง เป็น Set C พิมพ์ spd gset passthru 6 กด Enter ทดสอบความเร็วซ้ำอีกครั้ง

6. เมื่อได้ค่าที่ถูกต้อง แล้วต้องการเซฟค่านั้นไว้ ถาวร ให้พิมพ์คำสั่งนั้น อีกครั้ง แต่เพิ่ม –save ต่อท้าย

     ยกตัวอย่างถ้า เลือก Set A แล้วได้ความเร็วเต็มตามที่ผู้ให้บริการส่งมา ก็ให้พิมพ์ spd get passthru 6 save

 

     ค่า passthru = 6 จะถูก Save ไว้เมื่อเปิดเครื่องครั้งต้องไม่ก็จะไม่ต้องมาเซตค่าทุกครั้งแล้วครับ

 
สำหรับกรณีที่ต้องการให้กลับเป็นค่าเริ่มต้น

cFosSpeed จะกำหนดค่าไว้เป็น พิมพ์คำสั่ง

  spd gset expand_rwin 1 -save

  spd gset shape 1 -save

  spd gset passthru 0 -save