cFosSpeed Setting Guide

การปรับแต่ง cFosSpeed แบบพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานเครื่องเดียว


ถ้าเล่นเครื่องเดียว ปรับตามรูปด้านล่างเพื่อเพิ่มความเร็วครับ

1. เลือกไปที่ Program Files > cFosSpeed Traffice Shaping > cFosSpeed menu > Options > Preferences
2. จากนั้น ไปที่ Setting for current connection
3. เลือกถูกที่ช่อง Not cooperative
4. เอาเครื่องหมายถูกของ Net talk ออกด้วยนะครับ
5. จากนั้นเลือกปิดโปรแกรมก็เรียบร้อยแล้วครับ
6. ลองใช้งานดูครับ cFosSpeed จะปรับความเร็วตามลักษณะการใช้งานของเราอัตโนมัติครับ

แนะนำให้ลอง ดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆ หรือ อัพโหลดไฟล์ใหญ่ ซักระยะครับ เพราะเร่งการปรับแต่งให้สมบูรณ์เร็วขึ้นครับ

ตามรูปด้านล่างครับ

cfosspeed setting preferrence one machine

 

สำหรับการปรับแต่ง เมื่อติดตั้ง cFosSpeed ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป ปรับแต่งตรงข้ามตามรูปด้านบนนะครับ

1. เลือกไปที่ Program Files > cFosSpeed Traffice Shaping > cFosSpeed menu > Options > Preferences
2. จากนั้น ไปที่ Setting for current connection 
3. เลือกเอาเครื่องหมายถูกของ Not cooperative ออกครับ 
    (เพราะติดตั้งมากว่า 1 เครื่องจึงจำเป็นต้องเลือกเป็นแบบ cooperative ให้ทั้งสองเครื่องทำงานร่วมกันครับ)
4. เลือกถูกที่ช่อง Net talk ด้วยนะครับ 
   (เป็นการ Broadcast ภายในวง LAN เดียวกัน ถ้าใช้สองเครื่องขึ้นไปแนะนำให้เปิดฟังก์ชั่นนี้ครับ)
5. จากนั้นเลือกปิดโปรแกรมก็เรียบร้อยแล้วครับ
6. ลองใช้งานดูครับ cFosSpeed จะปรับความเร็วตามลักษณะการใช้งานของเราอัตโนมัติครับ

 cfosspeed setting for lan